Gammalnorsk Spælsau

Våren 2017 kjøpe vi våre første 15 sauer av rasen Gammalnorsk Spælsau. 3 søyer, 5 lam og 7 gimrer er stammen i vår besetning. Jeg må innrømme at jeg var ikke helt med på tanken om å ha sau, men lot meg overtale da jeg innså at vi trengte hjelp i kampen mot gjengroing… Allerede etter en sesong er de gjengrodde innmarksbeitene forvandlet til plen-  sauene er kommet for å bli!

Etterhvert som besetningen blir større, og flere lam kommer til vil vi kunne ta i mot bestilling på både kjøtt og saueskinnsfeller.